„Podejmij wyzwanie #gdyniarowerem”! KONKURS

Trójka naszych blogerów rzuca mieszkańcom Gdyni wyzwanie! Do wygrania super nagrody.
Wykaż się kreatywnością i zgarnij je wszystkie!

 

Marcin

„Pokaż mi Gdynię zza kierownicy roweru! – Gdzie najczęściej, bądź najchętniej podróżujesz rowerem? Sfotografuj najlepsze trasy na rowerowe wycieczki w mieście, zrób zdjęcie ulubionej drogi rowerowej w Gdyni i wyślij je na adres: rower@gdyniarowerem.pl, w temacie wiadomości wpisując „Wyzwanie Marcina #gdyniarowerem”!

Olga

„Must have rowerowych wojaży – pokaż mi bez czego nie wsiadasz na rower, wyślij fotkę na rower@gdyniarowerem.pl, w temacie wiadomości wpisując „Wyzwanie Olgi #gdyniarowerem”!

Teresa

„W zdrowym ciele zdrowy duch – a do tego potrzebny jest ruch! Pokaż mi zdjęcie z podróży rowerem, wyślij je na adres rower@gdyniarowerem.pl, w temacie wiadomości wpisując „Wyzwanie Teresy #gdyniarowerem”!

Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym bony na zakupy w INTERSPORT!

Zapraszamy do zabawy!

Regulamin Konkursu „Podejmij wyzwanie #gdyniarowerem”!

I. Organizator i uczestnicy

1. Organizatorem Konkursu „Wyzwanie Blogerów #gdyniarowerem” zwanym dalej Konkursem, jest Gmina Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, 81-382 Gdynia, al. Piłsudskiego 52 /54, Referat Promocji i Turystyki.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs organizowany jest w trzech Odsłonach. Odsłony konkursowe różnią się tematyką. Uczestnik Konkursu ma prawo zdecydować, w której z Odsłon chcę wziąć udział. Możliwe jest uczestniczenie w dowolnej konfiguracji Odsłon, w tym we wszystkich jednocześnie.

2. Tematami Odsłon Konkursu „Wyzwanie Blogerów #gdyniarowerem” są:

2a)Wyzwanie Marcin: wariant fotograficzny, którego tematem są „najlepsze trasy rowerowe w Gdyni”. Zdjęcia mają przedstawiać rower lub rowery w dowolnej konfiguracji na terenie miasta Gdynia.

–       Pod uwagę będą brane zdjęcia nadesłane na adres rower@gdyniarowerem.pl, z tekstem „Wyzwanie Marcina #gdyniarowerem” w temacie wiadomości.

2b)Wyzwanie Olga: wariant fotograficzny, którego tematem jest „rowerowy must have”. Zdjęcia mają przedstawiać akcesorium, gadżet na rower.

–       Pod uwagę będą brane zdjęcia wysłane na adres rower@gdyniarowerem.pl, z tekstem „Wyzwanie Olgi #gdyniarowerem” w temacie wiadomości.

2c)  Wyzwanie Teresa: wariant fotograficzny, którego tematem jest „ruch na rowerze”. Zdjęcia mają prezentować dowolną interpretację tematu.

–       Pod uwagę będą brane zdjęcia nadesłane na adres mailowy rower@gdyniarowerem.pl, z tekstem „Wyzwanie Teresy #gdyniarowerem” w temacie wiadomości.

3. Zdjęcie przesłane na Konkurs można wykonać lub edytować dowolnym urządzeniem.

4. Pod uwagę będą brane tylko te prace, które zostaną zgłoszone w terminie od 3 listopada 2014 od godziny 15:00, do 17 listopada 2014 do godziny 21:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba je zgłaszająca.

7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.

8. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

III. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

1. Wyboru zdjęć dokona Jury Konkursu składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

2. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 24 listopada 2014 do godziny 21.00 na blogu www.gdyniarowerem.pl.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.gdyniarowerem.pl, w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o  Konkursie.

IV. Nagrody

1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

  • Zwycięzca, Wyzwanie Marcin: Karta Podarunkowa INTERSPORT o wartości 100PLN,  zestaw gadżetów rowerowych – T-shirt, lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków.
  • Zwycięzca, Wyzwanie Olga: Karta Podarunkowa INTERSPORT wartości 100PLN,  zestaw gadżetów rowerowych – T-shirt, lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków.
  • Zwycięzca, Wyzwanie Teresa: Karta Podarunkowa INTERSPORT o wartości 100PLN,  zestaw gadżetów rowerowych – T-shirt, lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków.
  • Wyróżnienia: gadżety rowerowe – T-shirt, odblaski.

2. Odbiór nagród nastąpi w Gdynia InfoBox w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody, Organizator zastrzega możliwość przekazania nagrody innym uczestnikom w innym konkursie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia Konkursu.

V. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia z przyczyn od Organizatora niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie.

 

Kategoria : Bez kategorii
Tagi :